Varolo investeer in ontwikkeling

Disclaimer

Disclaimer website

Laatst bijgewerkt: 20-03-2023.

Bedankt voor uw bezoek aan Varolo.nl.

Deze disclaimer (“Disclaimer”) is een wettelijk bindende overeenkomst tussen u (“gebruiker”, “bezoeker”, “u” of “uw”) en deze website (“wij”, “onze” of “ons”). Hierin worden de algemene richtlijnen, bekendmakingen en voorwaarden uiteengezet voor uw gebruik van deze [url] website (“website”, “diensten”, “producten”, “informatie” of “inhoud”) die wordt beheerd door Varolo.

Lees deze disclaimer zorgvuldig door voordat u deze website verder gebruikt. Bezoek en gebruik de site niet als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze disclaimer. Door deze website of de diensten ervan te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van deze disclaimer grondig hebt gelezen en ook begrijpt, en stemt u ermee in daaraan gebonden te zijn.

Disclaimer

De informatie of inhoud op deze website is het intellectuele eigendom van Varolo. U mag deze informatie of inhoud niet hergebruiken, opnieuw publiceren of afdrukken zonder onze toestemming.

Alle informatie of inhoud op deze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatieve en educatieve doeleinden gepubliceerd. Ze zijn geenszins bedoeld als vervanging van professioneel advies. Onze website wordt aangeboden op een “as is” basis, en Varolo geeft geen verklaringen of garanties van welke aard of in welke vorm dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, geldigheid, geschiktheid en nauwkeurigheid, of garandeert dat er geen verliezen, fouten en weglatingen zullen zijn met betrekking tot de informatie of inhoud op deze website. Elke actie die wordt ondernomen op basis van dergelijke informatie of inhoud op deze website Varolo.nl is strikt op eigen risico.

Dientengevolge zullen Varolo, haar partners, werknemers of agenten niet aansprakelijk worden gesteld voor enig opkomend verlies of schade als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op en de verwijzing naar onze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig bijzonder of incidenteel, direct of indirect, en bestraffend, of gevolgverlies of -schade van welke aard dan ook.

Bij Varolo doen we er alles aan om de website soepel te laten werken. We nemen echter geen wettelijke verantwoordelijkheid en zullen niet aansprakelijk zijn als de website tijdelijk niet beschikbaar of ontoegankelijk is door technische storingen buiten onze controle.

Disclaimer externe links

Via onze website kunt u links volgen naar externe websites of inhoud afkomstig van websites van derden die op geen enkele wijze gelieerd zijn aan Varolo. Hoewel wij proberen om alleen kwaliteitslinks aan te bieden naar relevante en ethische websites, hebben wij geen controle over de aard, inhoud, nauwkeurigheid, geschiktheid, betrouwbaarheid, geldigheid en beschikbaarheid van deze sites. Bijgevolg houdt de opname van dergelijke links naar andere websites op geen enkele wijze een aanbeveling of goedkeuring in voor de diensten of producten op die sites. Ook kunnen site-eigenaren en inhoud veranderen zonder kennisgeving en kan dit gebeuren voordat wij de mogelijkheid hebben om gebroken of schadelijke links te verwijderen.

Professionele afwijzing

Varolo bevat geen professioneel advies. De informatie en inhoud van deze site zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en zijn geen vervanging voor professioneel advies.

Wij raden u aan de juiste professionals te raadplegen alvorens acties te ondernemen op basis van dergelijke informatie, aangezien het gebruik of het vertrouwen van dergelijke informatie op deze site uitsluitend op eigen risico is.

Disclaimer voor getuigenissen

Varolo kan getuigenissen bevatten van gebruikers van diensten of producten die de ervaringen en meningen van deze gebruikers weergeven. Dergelijke ervaringen, meningen en gedachten zijn echter persoonlijk voor deze gebruikers en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs alle andere gebruikers van onze diensten of producten. Getuigenissen worden woordelijk weergegeven, met uitzondering van grammaticale en typfouten en lange en irrelevante informatie. Houd er rekening mee dat de standpunten of meningen in dergelijke getuigenissen toebehoren aan de gebruiker en niet de standpunten van Varolo vertegenwoordigen. Bijgevolg mogen de getuigenissen niet worden geïnterpreteerd als een weergave van de geschiktheid, betrouwbaarheid, geldigheid en beschikbaarheid van dergelijke diensten of producten.

Wijzigingen en aanpassingen

Wij behouden ons het exclusieve recht voor om dit beleid en de voorwaarden ervan te allen tijde te wijzigen of aan te passen door de bijgewerkte versie op Varolo.nl te plaatsen. Kennisgeving van deze wijzigingen zal onmiddellijk op deze site worden geplaatst wanneer wij dit document bijwerken, wijzigen of aanpassen. Het voortgezette gebruik van deze website en zijn diensten na dergelijke wijzigingen zal worden opgevat als instemming met dergelijke wijzigingen. Wij raden u echter aan deze pagina regelmatig te bezoeken om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

Toestemming

Door deze website te gaan gebruiken, erkent u dat u deze disclaimer in zijn geheel hebt gelezen en stemt u in met deze disclaimer en gaat u akkoord met alle voorwaarden ervan. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze disclaimer, is het u niet toegestaan deze site en haar diensten verder te gebruiken of te betreden.

Contact met ons opnemen

Indien u informatie wenst of vragen hebt over de disclaimer van deze site, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op info@varolo.nl.