Varolo investeer in ontwikkeling

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Haal je BHV bij Varolo!

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Een Bedrijfshulpverlening (BHV) cursus van één dag biedt een intensieve training die essentiële vaardigheden en kennis over eerste hulp, brandbestrijding en ontruiming omvat. Tijdens de cursus leren deelnemers onder andere hoe ze eerste hulp moeten verlenen bij verwondingen en medische noodsituaties, hoe ze een beginnende brand moeten bestrijden met behulp van blusmiddelen en hoe ze effectief moeten handelen tijdens een evacuatie. De cursus omvat doorgaans theoretische instructie, praktische oefeningen en scenario’s, waardoor deelnemers goed voorbereid zijn om als bedrijfshulpverleners op te treden in noodsituaties binnen hun organisatie.

Wat zijn de voordelen?

Drie voordelen van een Bedrijfshulpverlening (BHV) training van één dag zijn:

 1. Efficiëntie: Een BHV-training van één dag biedt een snelle en compacte manier om medewerkers op te leiden tot bedrijfshulpverleners. Dit maakt het bijzonder geschikt voor organisaties die behoefte hebben aan een snelle implementatie van BHV-maatregelen.
 2. Kostenbesparing: Door de kortere duur van de training kunnen organisaties kosten besparen op zowel trainingskosten als verloren arbeidstijd van medewerkers. Hierdoor is het een kosteneffectieve optie voor bedrijven met een beperkt budget voor BHV-training.
 3. Toegankelijkheid: Een BHV-training van één dag is vaak toegankelijker voor medewerkers, omdat het minder tijd kost dan langere trainingsprogramma’s. Dit maakt het eenvoudiger om medewerkers vrij te maken voor training zonder de normale bedrijfsactiviteiten te verstoren.

Zijn er vragen?

Bekijk beschikbaarheid van deze cursus

Benieuwd naar deze opleiding?

We vertellen je graag meer!

Wat behandelen we tijdens de cursus?

Tijdens de BHV-cursus van één dag worden verschillende belangrijke onderwerpen behandeld, waaronder:

 1. Eerste Hulp: Deelnemers leren hoe ze eerste hulp moeten verlenen bij verwondingen en medische noodsituaties, zoals reanimatie, het stoppen van ernstige bloedingen, het behandelen van brandwonden en het herkennen van tekenen van beroerte of hartaanval.
 2. Brandbestrijding: Instructie wordt gegeven over hoe om te gaan met brandincidenten, inclusief het gebruik van blusmiddelen zoals brandblussers, blusdekens en brandslanghaspels. Deelnemers leren hoe ze een beginnende brand veilig kunnen bestrijden en hoe ze moeten handelen in geval van rookontwikkeling.
 3. Ontruiming: De cursus omvat training in het plannen en uitvoeren van een effectieve evacuatieprocedure in geval van een noodsituatie, inclusief het begeleiden van medewerkers naar veilige verzamelpunten en het uitvoeren van rollen als ontruimingsleider of BHV’er.
 4. Communicatie: Deelnemers leren hoe ze effectief kunnen communiceren tijdens noodsituaties, zowel intern binnen de organisatie als extern met hulpdiensten zoals brandweer en ambulance.

Door deze onderwerpen te behandelen, worden deelnemers goed voorbereid om adequaat te reageren op noodsituaties en de veiligheid van anderen te waarborgen binnen hun organisatie.

Wat kun je na de cursus?

Na het voltooien van de BHV-cursus van één dag ben je in staat om:

 1. Eerste Hulp te verlenen: Je kunt eerste hulp verlenen bij verschillende verwondingen en medische noodsituaties, waaronder reanimatie, het stoppen van bloedingen, het behandelen van brandwonden en het herkennen van tekenen van beroerte of hartaanval.
 2. Brand te bestrijden: Je hebt de kennis en vaardigheden om een beginnende brand veilig te bestrijden met behulp van beschikbare blusmiddelen zoals brandblussers, blusdekens en brandslanghaspels.
 3. Een evacuatie te leiden: Je bent in staat om een evacuatieprocedure te plannen en uit te voeren in geval van een noodsituatie, inclusief het begeleiden van medewerkers naar veilige verzamelpunten en het uitvoeren van rollen als ontruimingsleider of BHV’er.
 4. Effectief te communiceren: Je hebt de vaardigheden om effectief te communiceren tijdens noodsituaties, zowel intern binnen de organisatie als extern met hulpdiensten, om een georganiseerde en doeltreffende respons te waarborgen.

Kortom, na het afronden van de cursus ben je goed voorbereid om op te treden als bedrijfshulpverlener en adequaat te reageren op noodsituaties binnen je organisatie, waarbij je levensreddende hulp kunt bieden en de veiligheid van anderen kunt waarborgen.

Wat houdt de cursus in?

Een Bedrijfshulpverlening (BHV) cursus van één dag biedt een intensieve training die essentiële vaardigheden en kennis over eerste hulp, brandbestrijding en ontruiming omvat. Tijdens de cursus leren deelnemers onder andere hoe ze eerste hulp moeten verlenen bij verwondingen en medische noodsituaties, hoe ze een beginnende brand moeten bestrijden met behulp van blusmiddelen en hoe ze effectief moeten handelen tijdens een evacuatie. De cursus omvat doorgaans theoretische instructie, praktische oefeningen en scenario’s, waardoor deelnemers goed voorbereid zijn om als bedrijfshulpverleners op te treden in noodsituaties binnen hun organisatie.

Faq

Veelgestelde vragen

De prijs van deze training varieert aangezien wij de prijzen van de opleidingscentra waarmee wij samenwerken aanhouden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Andere opleidingen

Misschien ook interessant?